УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ УРАЛДААНЫ ҮЗЭСГЭЛЭНД ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Улаанбаатар хотын цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, алсын харааг тодорхойлох зорилгоор Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах уралдааныг 2018 оны 10 дугаар ...

Дэлгэрэнгүй

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ НИЙСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГУУДЫН СПОРТ НААДАМД “САГСАН БӨМБӨГ-ИЙН” ТӨРӨЛД ЭМЭГТЭЙ БАГ АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ АЛТАН МЕДАЛИЙН ЭЗЭД БОЛЛОО

Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийг үндэслэн, Засгын газрын 2009 оны 05 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын бөгөөд Улаанбаатар хотын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөт...

Дэлгэрэнгүй

ЗАЛРУУЛГА

Огноо : 2018 оны 10 дугаар сарын 30 -ны өдөр Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн...

Дэлгэрэнгүй

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭН “ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ”-ИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

Гэр хорооллын суурьшлын бүсэд агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах айл өрхүүдийг дэд бүтцэд холбох “Дэд бүтцийн төв” төсөл эхний ээлжинд Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд хэрэгжиж эхэлсэн. 2020 он гэхэ...

Дэлгэрэнгүй

ИРГЭДЭЭС ШАЛТГААЛЖ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ УДААШИРЖ БАЙНА

Иргэний үүргээ биелүүлэхгүй хашаандаа шугам сүлжээний худаг ухуулахгүй гэсэн зарим нэг иргэдээс шалтгаалж ажлын явц удааширч байна. Нийслэлийн гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын дарга Ч.Батбилэг оршин с...

Дэлгэрэнгүй

“ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ”-ИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЛААР ИРГЭДЭД ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХӨӨР НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДЭД БҮТЦИЙН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороон дээр хэрэгжиж буй гэр хорооллын инженерийн болон дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд “Дэд бүтцийн төв”-ийн шугам сү...

Дэлгэрэнгүй