Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

 Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь байгууллагын үндсэн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар бодлого боловсруулах, гэр хорооллын бүсийг төвийн, дундын, захын 3 бүсэд бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын дагуу төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлах, хэрэгжүүлэх, шинээр баригдах амины сууц болон өндөр давхрын орон сууцны хорооллын инженерийн хангамжийг шийдвэрлэх, хэлтсийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавьж ажиллах чиг үүрэгтэй.