ЗАЛРУУЛГА 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр нийтлэгдсэн НГХДБГ-ДБТ-2018/01 дугаартай тендер шалгаруулалтын урилгыг дараах байдлаар залруулав. Бичил дэд бүтцийн төв барьж байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо/ ГЭСНИЙГ -“Дэд бүтцийн төв” байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо/ ГЭЖ, Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, э...