Санал
Хүсэлт

Гэр хорооллын хөгжлийн газарт хүсэлт илгээх

БГД-ийн 10, 11-р хороо, Бичил 7 орон сууцны хорооллын А хэсэгчилсэн талбай

БГД-ийн 10, 11-р хороо, Бичил 7 орон сууцны хорооллын А хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 12/43 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 30.6 га буюу 408 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 28...

ХУД-ийн 8-р хороо, А хэсэгчилсэн талбай

ХУД-ийн 8-р хороо Ханын материал орчимын А хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 19/23 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 11.5 га буюу 223 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 2646 айлын 18 б...

СХД-ийн 1, 2, 20-р хороо, Цэргийн хотхон орчим, Б хэсэгчилсэн талбай

СХД-ийн 1, 2, 20-р хороо Цэргийн хотхон орчимын Б хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 12/43 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 26.6 га буюу 336 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 2727 ай...

ЧД-ийн 13, 15-р хороо, Хайлааст орчим

ЧД-ийн 13, 15-р хороо Хайлааст орчимын талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 15 га буюу 96 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 714 айлын 17 блок орон сууцны бар...

СБД-ийн 15-р хороо, Дамбадаржаа орчим

СБД-ийн 15-р хороо, Дамбадаржаа орчимын талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 13 га буюу 189 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 1903 айлын 39 блок орон сууцны б...

СХД-ийн 5, 6, 7- р хороо, ханын материал орчим, Г1, Б2, В хэсэгчилсэн талбай

СХД-ийн 5, 6, 7-р хороо Ханын материал орчимын Г1, Б2, В хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 53.6 га буюу 626 нэгж талбартай юм. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 4159...

СХД-ийн 5, 6, 7-р хороо, ханын материал орчим, Г, Б1, В1 хэсэгчилсэн талбайд төсөл хэрэгжүүлэгч "Хера Пропертийз" ХХК

СХД-ийн 5, 6, 7-р хороо Ханын материал орчимын Г, Б1, В1 хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 67,3 га буюу 603 нэгж талбартай юм.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө 2694...

СБД-ийн 9, 10, 11-р хороо Орон сууцны 7 дугаар хоролол орчмын А хэсэгчилсэн талбайд төсөл хэрэгжүүлэгч Баярс Констракшн ХХК

СБД-ийн 9, 10, 11-р хороо Орон сууцны 7 дугаар хоролол орчмын А хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 5.6 га буюу 68 нэгж талбартай юм.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө...

СБД-ийн 9, 10, 11-р хороо Орон сууцны 7 дугаар хоролол орчмын И хэсэгчилсэн талбайд төсөл хэрэгжүүлэгч Асар Өргөө ХХК

СБД-ийн 9, 10, 11-р хороо Орон сууцны 7 дугаар хоролол орчмын И хэсэгчилсэн талбай нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 7/29 тогтоолоор батлагдсан. Тус байршил нь 5.3 га буюу 68 нэгж талбартай юм.  Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөөрөө...

Хуудас 1. Нийт 3 хуудас.   1 2 3