ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

 
 

Огноо : 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр 
 
    Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 7/29,12/43, 19/23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах байршлуудад төсөл хэрэгжүүлэх тухай битүүмжилсэн төслийн санал ирүүлэхийг урьж байна
 
 
Байршил
Багцийн дугаар
Хэсэгчилсэн талбай
Хэмжээ /га/
1
Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Мамбадацан орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ХЕТ-2013-6
 
В
 
26
2
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ГХДТ-2014/2
 
А
 
22.2
3
Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Орон сууцны XIV хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ХЕТ-2013-2
Д
 
11.3
4
Ё
 
18.7
5
Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 20 дугаар хорооны нутан дэсвгэр, Цэргийн хотхон орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ХЕТ-2013-8
 
А
 
28,2
6
Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Ханын материал орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ГХДТ-2013/1
Б2
16,6
7
В
24,7
8
Г1
12,3
9
Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
ГХДТ-2013/9
 
-
 
3,07
10
Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 
 
ХЕТ-2013-1
Ж
8,2
11
З
10,3
12
М
7,6
13
О
5,0
14
Н
9,4
 
Сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр хэсэгчилсэн талбай тус бүрийг нь 250 000 /хоёр зуун тавин мянган/ төгрөгийг Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын Төрийн сан банкны 100 200 051 029 тоот дансанд тушааж худалдан авч болно.
 
Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
-   Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатайнийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийгдараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно:
 

а/ Байгууллагын дансны үлдэгдэл /харилцагч банкны тодорхойлолт, дансны хуулга/

 

         б/   Үл хөдлөх хөрөнгийн болон бусад хөрөнгийн баталгаажсан гэрчилгээ /Үнэлгээний эрх бүхий байгууллагаар үнэглэгдсэн байх, Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаанд байгаа эсэх талаар Эд хөрөнгийн бүртгэлийн газраас гаргасан лавлагаа/
 

в/ Арилжааны банкны баталгаажсан зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт

 

г/ Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

 

      -     Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2015, 2016, 2017 он

 

 

      -     Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
 

         БА-4.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил;

 

Эсхүл хоёр ба түүнээс дээш тооны хуулийн этгээд хамтран хэрэгжүүлэх тохиолдолд дээрх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдтэй гэрээний үндсэн дээр түншлэл байж болно.

 

   -    Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, эрх шилжүүлэлт, нэгж талбарын өөрчлөн зохион байгуулалт, нөхөх олговор, төслийн санхүүжилт, төсөл хэрэгжүүлэх арга хэмжээний болон газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч, эзэмшигчийг нүүлгэх, түр суурьшуулах асуудлыг бүрэн тусгасан төлөвлөгөө;
 

     Төслийн саналыг 2018 оны 08 дугаар сарын22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаасөмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг байлцуулан 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
 
   Төсөл хэрэгжүүлэхийг сонирхож буй этгээд нь Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдийн эрхтэй байна. /Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж, эсвэл дотоодын аж ахуй нэгжтэй түншлэлийн гэрээтэй байж болно/
Сонирхож буй этгээд сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
 
 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо Бага тойруу-15,
Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр,
 Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар
Утас: 70110733 /ажлын цагаар/