Хүний нөөцийн хөгжлийн төлөвлөгөө


Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2018

Нэр Файл
Хүний нөөцийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах